Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI IN REZERVACIJSKE PLATFORME

https://mizarstvo-vrhovec.si/


Splošni pogoji poslovanja rezervacijskega sistema mizarstvo-vrhovec.si so sestavljeni na podlagi Zakonov o varstvu potrošnikov (ZVPot), predlogi GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanja in komunikacijo.  


Definicija pojmov:

Mizarska montaža, Vrhovec Marjan s.p. (je ponudnik)
Pogodba (na spletu označena kot Splošni pogoji poslovanja; dokument, ki določa odnos med ponudnikom in potrošnikom)
Potrošnik (v nadaljevanju kupec, stranka, najemnik ali uporabnik; je fizična/pravna oseba, ki uporablja, kupuje ali posluje s spletnim mestom rezervacijskega sistema)
Kupoprodajna pogodba (v nadaljevanju naročilo ali rezervacija)
Z rezervacijsko platformo mizarstvo-vrhovec.si upravlja:
Mizarska montaža, Vrhovec Marjan s.p.
V tej pogodbi se navedejo vse pomembne informacije o delovanju same platforme, proces rezervacije, odnosi med ponudnikom in potrošnikom, vsa pravna opozorila ter  pravice in dolžnosti.  


Informacije

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:
podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
bistvene specifikacije rezervacije,
razpoložljivost rezervacije,
pogoje uporabe,
vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene,
razvidno mora biti ali že vsebujejo davek,
način plačila,
rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe;
poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe.    


Pravno opozorilo

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. O spremembah bo obveščeno na način, ki se ponudniku zdi primeren, zato je priporočljivo spremljati spletišče o novicah in novostih. 

Splošni pogoji so vedno dostopni pod rubriko splošni pogoji.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko razpoložljivost storitev spreminja tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na rezervacijskem sistemu. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah na primeren način in mu omogočil odstop od rezervacije. 

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.  


Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k tajnosti osebnih podatkov in podatkov o rezervacijah. Ponudnik pridobi osebne podatke preko obrazcev, katere uporabnik izpolni ob rezervaciji in plačilu. Z zakonom o varovanja osebnih podatkov (ZVOP) vam je zagotovljeno, da vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretji nepooblaščeni osebi.

Osebni podatki uporabnikov (ime, priimek, kontaktna telefonska številka, naslov plačnika, ipd.) se uporabljajo izključno za potrebe rezervacije in plačila (ponudbe, računi ipd.) in za ostalo komunikacijo. Po izpolnitvi rezervacije se hranijo samo še podatki v zvezi s posamezno rezervacijo, do katerih ima dostop le ponudnik.

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.  


Način plačila

Ponudnik ponuja naslednje metode plačila:

  • neposredno nakazilo na transakcijski račun,
  • plačilo s kartico,
  • plačilo po opravljeni storitvi

Ponudnik izda račun na trajnem mediju(papirju), z razčlenjenimi stroški in obvestilom uporabniku, kako odstopiti od nakupa. Način plačila uporabnik izbere v zadnjem koraku naročila. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, ter odposlana na kupčev e-naslov.  


Cene

Vse cene v ponudnikovi rezervacijski platformi so v € in vsebujejo DDV. Cene so veljavne do oddaje in plačila rezervacije.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko potrošnik sprejme Splošne pogoje rezervacijske platforme z obveznostjo plačila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca.  


Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da odstopa od pogodbe v roku dveh (2) dni od plačila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Ponudnik ima pravico povrniti vsa prejeta sredstva v najkasneje (14) štirinajstih dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe, izpolnite obrazec za odstop od pogodbe in ga pošljite  na e-naslov info@mizarstvo-vrhovec.si. Nudimo vam tudi možnost, da nas pokliče na kontaktno številko, katera je objavljena na ponudnikovi strani pod kontakti in vam ga pomagamo izpolniti.  


Spori in pritožbe

Pritožbe ali spore ponudnik rešuje v najkrajšem možnem času ter v obojestransko zadovoljstvo.

Vašo pritožbo nam lahko pošljete ali nas pokličete na kontaktno številko:
Tel.: +386 41 464 350,
Email: info@mizarstvo-vrhovec.si.  

Smo mnenja, da so naše stranke na prvem mestu. Zato se trudimo vse spore, nepravilnosti in nevšečnosti odpravit takoj in vam ugodno. V primeru spora, ki ga ni možno rešiti izven sodno, je za rešitev le-tega pristojno sodišče.
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.
Za spletno reševanje sporov ali SRPS kliknite -> tukaj   


Avtorske pravice

Rezervacijska platforma mizarstvo-vrhovec.si je v lasti podjetja Mizarska montaža, Vrhovec Marjan s.p. Grafična vsebina spletne strani (simbolične fotografije in ikone) so pridobljene pri ponudnikih: https://www.pexels.com/https://pixabay.com/ ter https://www.flaticon.com/.


Mizarska montaža, Vrhovec Marjan s.p.

Marjan Vrhovec

razvoj rešitve bplanet d.o.o.